Endurableend dla „Cool Streets”

W środowisku miejskim nawierzchnie asfaltowe mogą osiągać szczytowe letnie temperatury od 120 do 150 stopni Fahrenheita (50 do 65 stopni Celsjusza), co powoduje ogrzewanie powietrza nad nimi, co powoduje wzrost kosztów energii i ma niekorzystny wpływ na nasze zdrowie i ogólną jakość powietrza. Zjawisko to nazywane jest letnim „efektem miejskiej wyspy ciepła”. Zajęcie się tym efektem ogrzewania stanie się jeszcze ważniejsze, ponieważ świat szybko się urbanizuje. Rosnące temperatury obciążają ekosystemy, zwiększają częstotliwość i czas trwania fal upałów oraz zaostrzają zanieczyszczenie powietrza. Razem te czynniki stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi na całym świecie.

Dachy i chodniki pokrywają około 60 procent powierzchni miejskich i pochłaniają ponad 80 procent padającego na nie światła słonecznego. Energia ta jest przekształcana w ciepło, co skutkuje gorętszymi, bardziej zanieczyszczonymi miastami i wyższymi kosztami energii.

Aby zwalczyć „efekt wyspy ciepła”, firma Pavement Surface Coatings wprowadziła do Endurablend specjalne pigmenty odbijające promienie słoneczne w podczerwieni, które radykalnie obniżą temperaturę nawierzchni asfaltowej, co skutkuje niższym wskaźnikiem ciepła, niższymi kosztami energii i poprawą jakości powietrza. Ponadto Endurablend uszczelni i ochroni powierzchnię asfaltu przed ropą naftową, solą i środkami odladzającymi oraz degradacją UV, przedłużając w ten sposób żywotność nawierzchni. Endurablend ma przewidywaną żywotność 10 lat w dużym natężeniu ruchu i ekstremalnych warunkach pogodowych.

Fajne Ulice