Ładny przepływ ruchu na 235 Grand Street w Jersey City.

Firma Endurablend instaluje dekoracyjną powierzchnię na dawnym historycznym miejscu kanału Morrisa.

We wrześniu nasz system nawierzchni Endurablend „Ultra-Thin” został zainstalowany w historycznym miejscu w Jersey City, NJ. Lokalizacja na Grand Street była początkiem słynnego Kanału Morrisa, który został zbudowany w 1824 roku. Transportował on bardzo potrzebny węgiel i inne towary z rzeki Hudson przez północne New Jersey, ostatecznie łącząc się z rzeką Delaware w Phillipsburg, NJ i Easton , PA. Długość kanału wynosiła 107 mil.

Endurablend został użyty do zobrazowania drogi wodnej wijącej się przez New Jersey. Lokalizacja jest pod adresem 235 Grand St w Jersey City. Endurablend wykorzystano również do zielonych ścieżek rowerowych i przejść dla pieszych z czerwonej cegły. Jersey City wybrało Endurablend ze względu na jego wytrzymałość przy dużym natężeniu ruchu i ekstremalnych warunkach pogodowych oraz zdolność do tworzenia praktycznie każdego wymaganego koloru lub wzoru. Endurablend składa się z cementu modyfikowanego polimerami, który jest nakładany natryskowo na asfalt i powierzchnie betonowe. Szablony służą do tworzenia projektów i wzorów. Endurablend uszczelni i ochroni powierzchnię chodnika przed solami i środkami odladzającymi, olejami, promieniami UV i większością chemikaliów.